Handlingsplaner for husdyr, planter og skogtrær

Norsk genressurssenter utarbeider og har ansvaret for oppfølging av nasjonale handlingsplaner for hhv husdyr-, plante- og skogtregenetiske ressurser. Handlingsplanene er styringsverktøy med oversikt over viktige tiltak for å sikre genetiske ressurser for framtida.

KONTAKTPERSON
Foto: Finn Måge / Norsk genressurssenter / NIBIO
Til Norsk genressurssenter