Genressursutvalgene

Norsk genressurssenter er sekretariat for et genressursutvalg innen hver av sektorene husdyr, planter og skogtrær. Utvalgene er rådgivende for den faglige virksomheten ved Norsk genressurssenter og opprettes av NIBIO. Utvalgene medvirker i å utarbeide og gjennomføre sektorvise handlingsplaner for bevaring og bærekraftig bruk av genetiske ressurser for mat og landbruk.

KONTAKTPERSON
DSC3339-20120123-A Rehnberg - Norsk genressurssenter - Skog og landskap_gammelnorsk_spæl.jpg
Foto: Anna Carolina Rehnberg
Til Norsk genressurssenter