Driftsøkonomisk analyse

Avdeling driftsøkonomisk analyse har ansvar for driftsgranskingene i jord- og skogbruk. I tillegg tilbyr avdelingen foretaksøkonomiske utredninger og bidrar i forskningsprosjekter.

Avdelingens oppgaver er å foreta datainnsamling, utarbeide statistikk og utføre analyser til bruk i driftsøkonomisk rådgiving, undervisning, forskning, forvaltning, og politikkutforming.
 
Driftsgranskingene er en årlig undersøkelse med sammenstilling av økonomiske data som viser totaløkonomi og resultat for jordbruk, skogbruk og tilleggsnæringer. Datagrunnlaget hentes fra et utvalg gårdsbruk av ulike størrelser, med ulike driftsformer og forskjellig geografisk plassering.
 
Datagrunnlaget og kompetansen opparbeidet gjennom driftsgranskingene sammen med generell driftsøkonomisk kompetanse gir grunnlag for foretaksøkonomiske utredninger og forskningsoppgaver for mange ulike problemstillinger og aktører innen landbruk. Avdelingens prosjektportefølje inneholder blant annet

 
  • Økonomi i ulike husdyr- og planteproduksjoner, og tilleggsnæringer.
  • Verdiskaping i landbruket.
  • Diverse regionale og nasjonale landbruksøkonomiske analyser.
 
Vi har medarbeidere ved NIBIOs kontorer i Oslo, Bergen, Trondheim og Bodø.
sks_0092.jpg.jpeg
Kornåker i Ås. Foto: Svein Skøien