Algeproduksjon

Avdelingens hovedoppgaver er å fremskaffe og formidle ny kunnskap om makroalger generelt og utnyttelse av disse til forskjellige formål for eksempel til fôr og mat.

KONTAKTPERSON
Per Magnus Hansen registrerer forsøk med makroalger. Foto: Eling Fløistad, NIBIO.
Foto: Erling Fløistad, NIBIO.