Algeproduksjon

Avdelingens hovedoppgaver er å fremskaffe og formidle ny kunnskap om makroalger generelt og utnyttelse av disse til forskjellige formål for eksempel til fôr og mat.

KONTAKTPERSON
ef-20160608-144341.jpg.jpeg
Per Magnus Hansen registrerer forsøk med makroalger. Foto: Eling Fløistad, NIBIO.
ef-20160608-122854.jpg.jpeg
Foto: Erling Fløistad, NIBIO.