NIBIOs styre og ledelse

NIBIOs ledelse: Divisjonsdirektører

NIBIOs styre

Styret har følgende sammensetning i 2019 - 2023
 
Medlemmer:
Professor Emeritus Victor D. Norman (leder), Norges Handelshøyskole

Daglig leder Astrid Lier Rømuld, Askim Frukt -og Bærpresseri
Administrerende direktør Arne Rørå, NORSKOG
Direktør Plan og næring,  Kirsten I. Værdal, Trøndelag fylkeskommune
Professor Christel Elvestad, Nord Universitet 
Forsker Ingunn Moland Vågen, ansattrepresentant
Forsker Erling I. Meisingset, ansattrepresentant

  
Varamedlemmer for ansattrepresentanter:
Forsker Sebastian Eiter (for Erling Meisingset)
Forsker Ingerd Skow Hofgaard (for Ingunn Moland Vågen)
  
Øvrige varamedlemmer:
Første varamedlem: : Kristin Ianssen, gårdbruker
Andre varamedlem: Harald Lein, daglig leder NLR Trøndelag SA
NIBIOs ledelse: Adm. dir. og stabsledere