NIBIO Centre for International Development

NIBIO Centre for International Development (CID) har ansvar for å koordinere NIBIOs internasjonale arbeid utenfor Europa.

KONTAKTPERSON
Mer informasjon om CID på engelske sider