Her finner du oss

NIBIO holder til flere steder i landet. Alle enheter har samme postadresse. Klikk på et stedsnavn for å lese mer.

NIBIO_lokaliteter_2019.jpg
Vi har kontorer på 15 steder i Norge

Faktura

Fra 1. juli 2012 ble det i alle statlige bedrifter innført krav om at alle leverandører til statlige virksomheter skal sende faktura på elektronisk handelsformat. Nibio tar derfor ikke i mot fakturaer på papir via posten lenger. Alle inngående fakturaer fra våre leverandører skal sendes elektronisk:

Fakturaer mottas fortrinnsvis på elektronisk handelsformat (EHF). Du må da oppgi NIBIO sitt org.nr. 988 983 837.
Alternativt send faktura på e-post i PDF eller tiff-format til invoice@nibio.no.
Fakturaen skal merkes med prosjektnummer og bestillers navn.

Bank:  Kontonr: 7694.05.64030
IBAN Account Number: NO2976940564030
BIC/SWIFT: DNBANOKK
Account holder's Name: Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
Bank Name: DNB Bank ASA Bank Country: Norway