Bergen - Fana

Kontaktperson
Foto: Wibecke Nordstrøm.
NIBIO Fana

Adresse: Fanaflaten 4, 5244 Fana
Tlf: 64 94 80 00
Lokalisering: 60˚15’N, 5˚21’E

Fagavdelinger på Fana

Bioteknologi og molekylær genetikk Skoggenetikk og biomangfold