Steinkjer

Foto: Google Streetview
NIBIO Steinkjer

Postadresse: Postboks 2609, 7734 Steinkjer

Besøksadresse: Statens Hus, Strandvegen 38, 7734 Steinkjer
 
Tlf: 64 94 80 00

Fagavdelinger i Steinkjer

Fôr og husdyr Jordkvalitet og klima Korn og frøvekster Landbrukskart Landbruksteknologi og systemanalyse Skoggenetikk og biomangfold Soppsjukdommer i skog-, jord- og hagebruk Skogteknikk og økonomi