Løken

Kontaktperson
Løken.jpg
Foto: Fjellanger Widerøe AS.
NIBIO Løken

Løken forskingsstasjon ligg i Valdres i Øystre Slidre kommune

Adresse: NIBIO Løken, Nyhagevegen 35,  2940 HEGGENES

Geografisk plassering: 61⁰ 7'N, 9⁰ 4'Ø

Årsnedbør (normal 1961-90): 576 mm.

Nedbør i vekstsesongen mai – september: 305 mm.

Årsmiddeltemperatur (1961-90): 1,6 ⁰C, (1990-2013) 2,7 ⁰C 

Temperatur i vekstsesongen (mai-sept.): 10,5 ⁰C 

Vekstdøgn (5 ⁰C), (normal 1961-90): 149  

Støl på Berset 1000 m o. h.

Fagavdelinger på Løken

Fôr og husdyr Kulturlandskap og biomangfold