Holt

Kontaktperson
Atj-1836.jpg
Foto: Anette Tjomsland.
NIBIO Holt

Adresse: NIBIO Holt
Holtveien 66, TROMSØ

Holt ligger på vestsida av Tromsøya og ble etablert som forsøksgård i 1923.

Holt.jpg
Holt forsøksgård. Foto: Lise Haug Halvorsen.

 

Fagavdelinger på Holt

Arealundersøkelser Fôr og husdyr Frukt og grønt Landbrukskart Landskapsovervåking Skadedyr og ugras Økonomi og samfunn Utmarksressurser og næringsutvikling
DSC_0015.jpg
Forberedelse til forsøk i Klimalaboratorium på Holt. Foto: Tor J. Johansen.

Regionalt fokus

Stasjonen har gjennom politiske oppdrag og tradisjon hatt et sterkt fokus på hele Nord-Norge som landsdel. NIBIO skal ha en aktiv rolle mot landbruksnæringa i nord, og det er over tid bygd opp et godt nettverk mot landbruksorganisasjonene, rådgivingstjenesten og landbruksforvaltningen. Gjennom nært samarbeid med Nordnorsk Landbruksråd har stasjonen bidratt til aktiv satsing på FoU og til å bygge et konsept rundt det arktiske landbruk. Holt har også i en årrekke hatt ledelsen av Kompetansenettverket for lokalmat i nord.

Ved etableringen av NIBIO ble Tromsø utpekt som regionalt hovedtyngdepunkt i nord. Fokus mot det arktiske landbruket vil være sterkt, og er en stor motivasjonsfaktor for virksomheten.
 
 
Atj-5172
I klimalaboratoriet på Holt jobber forsker Tor J. Johansen med å finne ut hvordan egenskapene til settepoteter kan manipuleres slik at «avkommet» blir penere. Foto: Anette Tjomsland.