Ole Kristian Røset

Ingeniør

(+47) 958 47 240
olekristian.roset@nibio.no

Sted
Steinkjer

Besøksadresse
Ogndalsvegen 23, 7713 Steinkjer