Helge Mundal

Avdelingsingeniør

(+47) 977 42 093
helge.mundal@nibio.no

Sted
Fureneset

Besøksadresse
Fure, 6967 Hellevik i fjaler

Sammendrag

Høymole er eit av dei mest brysame ugrasa vi har. Særleg i langvarig eng og beite er høymolen problematisk, den konkurrerer med kulturplantene om lys, næring, vatn og plass. Kvaliteten på eng og beite vert sterkt forringa når det er mykje høymole, på grunn av at planta er grov og lite smakleg. Dette ugraset er det såleis svært viktig å halde i sjakk om ein ynskjer god kvalitet på fòret.

Sammendrag

Foredragsmanuskript til informasjonsmøte for Vestlandet. Kulturlandskap, og fokus på kva det produserande landbruket bidreg med i skjøtting av kulturlandskapet utgjer eine hovudemnet. Andre hovudemne er gjødselplanlegging, tap av næringsstoff ved avrenning, engdyrking, plantevern