Gå hovedinnhold

Web-GIS produkter

Miljødivisjonen har utviklet en serie kartbaserte modellverktøy (WebGIS-løsninger) som kjøres via internett

WebGIS-modellene benyttes av kommuner og statlige etater, og dekker blant annet miljøpåvirkning fra vegsalt, avrenning fra jordbruksarealer, forurensing fra spredt avløp, oppfølging av EUs vanndirektiv, overvåking av tunnelprosjekter, landbruksbaserte tiltak mot flom.