Gå hovedinnhold

Virus, bakterier og nematoder

Avdelingen utgjør den største samlede kompetansen innen virus, bakterier og nematoder på planter i Norge.

Sentrale tema og oppgaver:

  • Diagnostikk av virus, bakterier og nematoder basert på morfologiske og molekylærbiologiske metoder og biotester. Referanselaboratorium for påvisning av karanteneskadegjørere.
  • Administrasjon og utvikling av “Planteklinikken”
  • Forvaltningsstøtte og overvåking i forbindelse med karanteneskadegjørere, eks. pærebrann, sharkavirus og heksekost.
  • Grunnleggende studier av biologi og epidemiologi av virus, bakterier og nematoder samt studier av RNA interferens (RNAi) i plantevirus.
  • Etablere og opprettholde friskt plantemateriale ved å bygge opp fremavlssystemer for produksjon av vegetativt formerte vekster, inklusive rensing for virus (eks. kryoterapi) og oppbevaring (eks. kryopreservering).
  • Utarbeide bekjempelsesstrategier inkludert forebyggende tiltak (eks. vekstskifte, lovverk mm) og direkte tiltak (eks. kryoteknikk og biologiske metoder).
  • Bruke organisme- og metodekompetansen utover tradisjonelt plantevern inkludert utnyttelse av bioaktive stoffer: Virus, bakterier eller nematoder som verktøy i nye og tverrfaglige problemstillinger og til å bekjempe andre skadegjørere som sopp og bakterier.

 

PCN røtter potet Øydvin.jpg
Potetcystenematoder på røtter. Foto: Johannes Øydvin.
Kontaktperson:

Hanne Skomedal
Avdelingsleder
(+47) 920 10 068
Hanne.Skomedal@nibio.no