Gå hovedinnhold

Utmarksressurser og næringsutvikling

Dette er en ny avdeling, som på samme måte som avdelngene «System og teknologi» og «Bioprospektering» skal utvikle satsingsområdet for divisjonen gjennom egne prosjekter, men også være ressurs for øvrige avdelinger og divisjoner.

Virkemidler og verktøy for næringsutvikling vil være et eget kompetanseområde i denne avdelingen. Det vil ventelig være høy grad av regionalt finansierte aktiviteter i avdelingen.

  • Innovasjon og næringsutvikling
  • Natur og miljøforskning i Barentsregionen
  • Landbruks- og naturbasert turisme
  • Naturvern og naturbruk
  • Bi- og multilateralt landbruks- og miljøsamarbeid i nord
  • Reindrift
  • Viltressurser
  • Rovdyr

 

mg201105_DSC_2860.jpg
Fugleturisme i Porsanger, Finnmark. Foto: Morten Günther.
Kontaktperson:

Jo Jorem Aarseth
Avdelingsleder
(+47) 918 09 344
Jo.aarseth@nibio.no