Gå hovedinnhold

Treteknologi

Treteknologi er læren om trevirkets bruksegenskaper.

På Avdeling treteknologi forsker og utvikler vi kvaliteten og egenskapene til trevirke, trebaserte produkter og produksjonsprosesser, tømmerforsyning og bioenergi. Vi driver innovasjon innen trebeskyttelse.

Nye miljøvennlige trebeskyttelsesmetoder er et viktig forskningsområde for oss. Vi forbedrer eksisterende metoder for beskyttelse av tre, samtidig som vi hele tiden tester, evaluerer, utvikler og kvalitetssikrer nye trebeskyttelsessystemer- og produkter.

Trevirke er en fornybar energikilde. Avdeling treteknologi forsker på systemer for å gjøre trevirke mer effektivt som energibærer. Kostnadseffektive systemer kan bidra til å sikre distribusjon og god forsyning av fornybare energikilder til samfunnet, herunder konvertering til halvfabrikat, slik som pellets. I tillegg kan bioraffinerier produsere en rekke fornybare kjemiske produkter av trevirke, blant annet biodrivstoff.

Tømmerforsyning til sagbruk og treforedling er fortsatt viktig for lønnsomheten i skogbruket, med stadig behov for forbedring og utvikling.

 

 

_MG_0871.jpg
Janka Dibdiakova er forsker i treteknologi. Her måler hun forbrenningsenergien i behandlede og ubehandlede treprøver. Foto: Thomas Ekström

 

Film: Mindre gift i malingen og våtere klima gir mer svertesopp på hus. Forskerne forsøker å finne mottiltak - ett av dem kan være strøm. (norske undertitler) 

Svertesopp på trefasader (no) from NIBIO on Vimeo.

Kontaktperson:

Erik Larnøy
Avdelingsleder
(+47) 479 22 62657
Erik.Larnoy@nibio.no