Gå hovedinnhold

Terrestrisk økologi

Avdelingen arbeider med grunnleggende og anvendt forskning og avledet rådgivning og formidling innen terrestrisk økologi.

Hittil har vi fokusert på skogområder, til nytte for skogbruk, miljø- og skogforvaltning. Kjerneområder er jord- og jordvannkjemi, karbon- og nitrogendynamikk, næringssirkulasjon, plantefysiologi, vegetasjonsøkologi, statistikk og økologisk modellering. Dette skal bidra til å:

  • sikre at økt biomasseproduksjon og -høsting bidrar til bærekraftig skogbruk
  • utvikle kunnskap om karbonsyklus i jord, vegetasjon og utveksling mellom vegetasjon og atmosfære
  • vurdere omfang og betydning av klima- og andre miljøendringer for terrestriske økosystemer

 Både eksperimenter og modellering brukes som metodisk tilnærming. Kjemisk analyselaboratorium for jord, vann- og planteprøver er lagt til avdelingen. Laboratoriet tar også eksterne oppdrag.

 

Terrestrisk_økologi_feltarbeid.jpg

Feltarbeid i skogøkosystemer, her: vegetasjonsøkologiske undersøkelser. Foto: Ingvald Røsberg, NIBIO.

 

Kontaktperson:

Holger Lange
Avdelingsleder
(+47) 913 98 342
Holger.Lange@nibio.no