Gå hovedinnhold

Soppsjukdommer

Avdelingen utgjør den største samlede kompetansen innen sopp (inkludert oomyceter) på planter i Norge.

I tillegg til at avdelingen har et nasjonalt FoU-ansvar for soppsjukdommer innen alle jord- og hagebrukskulturer, juletre og planter i grøntanlegg er avdelingen tillagt ansvaret for landbruksmeteorologisk tjeneste.

Sentrale tema og oppgaver vil være:

  • Diagnostikk av sopp og oomyceter
  • Biologi og epidemiologi til sopp og oomyceter
  • Agronomisk utprøving av kjemiske og biologiske plantevernmidler, overvåking av fungicidresistens
  • Integrert plantevern inkludert: Modellutvikling og varsling for viktige sjukdommer, alternativ bekjempelse inkludert fysiske bekjempelsesmetoder og biologisk kontroll
  • Karanteneskadegjørere og fremmede invaderende arter
  • Fusarium og mykotoksiner i korn
  • Bruke organisme- og metodekompetansen utover tradisjonelt plantevern inkludert oppgaver innen bioaktive stoffer, marine organismer, mm.

 

DSCN4370.jpg
Soppisolater. Foto: Venche Talgø.
Kontaktperson:

Dan Aamlid
Avdelingsleder
(+47) 915 21 025
Dan.Aamlid@nibio.no