Gå hovedinnhold

Skogteknikk og økonomi

I Avdeling skogteknikk og økonomi har vi ekspertise innen planlegging av infrastruktur og operativ virksomhet, med hovedvekt på veier, samt skogsdrifter, transportløsninger og logistikk fra skog til sluttbruker.

Avdelingen har også kompetanse innen skogøkonomi, verdsetting og skogbruksplanlegging med spisskompetanse på beslutningsstøtteverktøy i skogforvaltning

Vi gjennomfører anvendt forskning for verdikjeder basert på skog- og utmarksressurser. Målet er at forskningen bidrar til økt lønnsomhet for produkter og tjenester fra skogen. Med kompetanse innen flere fagområder er helhetlige løsninger vår styrke.

Avdeling skogteknikk og økonomi gjennomfører analyser av prosesser og beregner produktivitet og lønnsomhet for alle deler av verdikjedene basert på skogressurser. Vi arbeider også med maskin- og komponentutvikling for maskiner til skogbruket og helserisiko og sikkerhet i industrielle arbeidsmiljøer.

Våre prosjekter spenner fra høsting av virkesressurser i skogen til distribusjon av trelast til sluttbruker. Prosjektene våre gjennomføres ofte i samarbeid med og med medvirkning fra næringen. Vår forskning skal bedre vilkårene for innovasjon, nyskapning og utnytting av skog- og utmarksressurser. Gjennom deltakelse i internasjonale prosjekter og nettverk sikrer vi at forskningen hele tiden tar i bruk nye og dokumenterte metoder.

 
Stokkmarknes-004-skogteknikk-og-økonomi.jpgLassbæreren er hesten og transportmaskinen i dagens skogbruk. Den frakter tømmeret fra stubben og ut til velteplassen. En lassbærer kjører sakte, og det er mest effektivt og mest kostnadsbesparende med korte kjøreavstander. Her fra Stokmarknes i Hadsel kommune i Nordland. Foto. Leif Kjøstelsen / NIBIO
Kontaktperson:

Even Bergseng
Avdelingsleder
(+47) 976 66 173
Even.Bergseng@nibio.no