Gå hovedinnhold

Skoghelse

Avdelingen arbeider med forskning, overvåking, kartlegging, diagnostisering og rådgiving knyttet til skadegjørere i skog og biomangfold i skog og kulturlandskap.

Avdelingen følger opp NIBIOs forvaltningsansvar ovenfor Landbuks- og matdepartementet (LMD) innen overvåkning, diagnostisering og identifisering av skogskader og introduserte arter. Vi gir råd, veiledning og undervisning knyttet til skogens skadelige organismer blant annet gjennom "Skogskader på internett". Vi har også det nasjonale ansvaret for sopp- og insektsamlinger.

Forskning på hvordan skog påvirkes av skadelige biotiske og abiotiske (blant annet klimaendringer og luftforurensning) faktorer er en sentral oppgave for seksjonen. Eksempler er sjukdomsutvikling og årsaksforhold (etiologi), diagnostisering av skogskader, forsvarsmekanismer hos trær, genuttrykk, undersøkelse av arvemateriale, fjernmåling, og biologiske effekter av klimaendringer. Metodene spenner fra visuelle vitalitetsmålinger og kjemiske analyser, til fjernmåling og molekylærbiologiske metoder.

skoghelse.jpg
Rognerust er vanlig på rogn i hele landet. Soppen gir rødgule flekker på oversiden av rognebladene. På undersiden ses hornaktige utvekster. Fotograf: Halvor Solheim / NIBIO
Kontaktperson:

Carl Gunnar Fossdal
Avdelingsleder
(+47) 481 46 583
Carl.Gunnar.Fossdal@nibio.no