Gå hovedinnhold

Skadedyr og ugras

Avdelingen utgjør den største samlede fagkompetansen innen ugras, insekter, midd og snegl i Norge.

Sentrale tema og oppgaver vil være:

  • Diagnostikk av ugras, skade- og nyttedyr
  • Studier av biologi og økologi til skadegjørerne
  • Integrert plantevern inkludert: Utarbeidelse av varslingsmodeller, bruk av sensorikk for presis bekjempelse og varsling, håndtering av plantevernmiddelresistens
  • Alternative kontrollmetoder inkludert: Bioteknisk bekjempelse (signalstoffer mm), biologisk kontroll, fysisk bekjempelse (utestenging og fjerning av skadeorganisme mm) og forebyggende tiltak (vekstskifte, friskt plantemateriale, lovverk mm)
  • Agronomisk utprøving av kjemiske og biologiske plantevernmidler
  • Karanteneskadegjørere og fremmede invaderende arter
  • Bruke organismekompetansen utover tradisjonelt plantevern inkludert oppgaver innen biodiversitet, vektorer, pollineringsøkologi, bioaktive stoffer, marint etc.

 

mg201205_DSC_1455.jpg
Artsbestemmelse av ugras. Foto: Morten Günther.

 

ef-20140527-105456.jpg
Marihøne, maur og kirsebærbladlus. Foto: Erling Fløistad.
Kontaktperson:

Ingeborg Klingen
Avdelingsleder
(+47) 930 92 211
ingeborg.klingen@nibio.no