Gå hovedinnhold

Pesticider og naturstoffkjemi

Avdelingen utgjør den største samlede kompetansen innenfor pesticidkjemi i Norge.

Sentrale tema og oppgaver vil være:

Avdelingen har hovedvekt på oppdrag for forvaltningen, i hovedsak Mattilsynet og LMD. Avdelingen har også andre oppdragsbaserte og konkurranseutsatte forsknings- og analyseprosjekter, som det vil bli et økende fokus på framover.

ast-20090218-094050.jpg
Pesticidanalyser. Foto: Arnstein Staverløkk
Kontaktperson:

Marianne Stenrød
Avdelingsleder
(+47) 482 97 607
marianne.stenrod@nibio.no