Gå hovedinnhold

Organisk avfall som gjødsel

Utnyttelse av organisk avfall som gjødsel og jordforbedringsmidler er en god ting, både miljømessig og samfunnsmessig.
Organisk avfall som gjødsel.jpg
Det finnes mange typer organisk avfall. Foto: Eva Brod

 

Slikt avfall inneholder verdifulle næringsstoffer som nitrogen, fosfor og andre mineraler, samt organisk materiale som har positive effekter på jordkvalitet. Men det finnes mange typer organisk avfall, og mange mulige måter å behandle det på slik at det kan utnyttes på en enkel måte og med forutsigbare resultater.

Denne oversikten samler noe av det vi vet om ulike typer avfall: Opphav, måten de kan behandles på, ressursene de inneholder og hvilke utfordringer som finnes for optimal utnyttelse.

 

Definisjoner                

Avfallsressurser           

Næringsstoffer

Organisk materiale

Gjødsel

Jordforbedringsmidler  

Kvalitetskrav  

Husdyrgjødsel

Fiskeslam

Planteavfall og matavfall

Kompost

Biorest

Avløpsslam

Treaske

Biokull

Kjøttbeinmel

Nitrogen

Fosfor

Svovel