Gå hovedinnhold

Norsk genressurssenter

Norsk genressurssenter koordinerer kompetanse og aktivitet innen bevaring og bruk av nasjonale genressurser, og har til oppgave å medvirke til en effektiv forvaltning av genressursene i husdyr, planter og skogtrær. Senteret er et rådgivende organ for Landbruks- og matdepartementet.

Norsk genressurssenter er etablert av Landbruks- og matdepartementet som en enhet ved NIBIO. Senteret er sekretariat for genressursutvalg innen hver av sektorene husdyr, planter og skogtrær. Sammen med disse skal Senteret utarbeide og følge opp handlingsplaner for vern og bærekraftig bruk av genetiske ressurser.

Genressurssenteret har til oppgave å følge opp og koordinere aktiviteter og prioriterte genressurstiltak og skal formidle kunnskap om genetiske ressurser og hvordan de kan bevares gjennom bruk og spesielle bevaringstiltak. Genressurssenteret følger opp arbeidet i nordiske og internasjonale organ og samordner det nasjonale og nordiske genressursarbeidet.

 

Handlingsplaner for genressursarbeidet 2016 - 2019

Handlingsplan for skogtrær 2016-2019

Handlingsplan for husdyr 2016- 2019

Handlingsplan for kulturplanter 2016-2019

 

Mer fra Norsk genressurssenter

Lenke til mer innhold fra Norsk genressurssenter

 

Aktuelle nyheter

Stor genetisk variasjon hos eik

Ny generasjon kyllinger har inntatt Genbanken

Faktaark om askeskuddsjuke

Norske potetsorter skal bevares for evig tid

Bevaring gjennom bruk er bedre enn bare bevaring

Viktig å benytte det beste frøet

Norske treslag gir økt mangfold i hagen

TRESLAG i Norge - ny app fra Skogkurs


På feltarbeid i vinter(eik)land


Sykdom truer landets seljeskog


Fra levende til frossen genbank for høns?


Nøtter i romjula

Tre bøtter med askefrø


Svartor - et treslag for fremtiden


Bedre klima for løvskogene?


Ask i tilbakegang


Bevaring av genetisk variasjon i gran


Bevaring av norske hesteraser blir evaluert