Gå hovedinnhold

Norsk genressurssenter

Norsk genressurssenter koordinerer kompetanse og aktivitet innen bevaring og bruk av nasjonale genressurser, og har til oppgave å medvirke til en effektiv forvaltning av genressursene i husdyr, planter og skogtrær. Senteret er et rådgivende organ for Landbruks- og matdepartementet.

Norsk genressurssenter er etablert av Landbruks- og matdepartementet som en enhet ved NIBIO. Senteret er sekretariat for genressursutvalg innen hver av sektorene husdyr, planter og skogtrær. Sammen med disse skal Senteret utarbeide og følge opp handlingsplaner for vern og bærekraftig bruk av genetiske ressurser.

Genressurssenteret har til oppgave å følge opp og koordinere aktiviteter og prioriterte genressurstiltak og skal formidle kunnskap om genetiske ressurser og hvordan de kan bevares gjennom bruk og spesielle bevaringstiltak. Genressurssenteret følger opp arbeidet i nordiske og internasjonale organ og samordner det nasjonale og nordiske genressursarbeidet.

 

Handlingsplaner for genressursarbeidet 2016 - 2019

Handlingsplan for skogtrær 2016-2019

Handlingsplan for husdyr 2016- 2019

Handlingsplan for kulturplanter 2016-2019

 

Mer fra Norsk genressurssenter

Lenke til mer innhold fra Norsk genressurssenter

 

Aktuelle nyheter

Norske treslag gir økt mangfold i hagen
TRESLAG i Norge - ny app fra Skogkurs
På feltarbeid i vinter(eik)land
Sykdom truer landets seljeskog
Fra levende til frossen genbank for høns?
Nøtter i romjula
Tre bøtter med askefrø
Svartor - et treslag for fremtiden
Bedre klima for løvskogene?
Ask i tilbakegang
Bevaring av genetisk variasjon i gran
Bevaring av norske hesteraser blir evaluert