Gå hovedinnhold

Matpriser

Sammenlignet med internasjonale priser, er norske matvarepriser svært stabile og i vesentlig grad påvirket av priser fastsatt gjennom årlige jordbruksforhandlinger.

Sannsynligheten for at internasjonale prisfluktuasjoner vil skape uro også i norske råvaremarkeder, har økt kraftig, og store deler av norsk matindustri må håndtere sterkt økt usikkerhet om råvarepriser. I tillegg er det stor oppmerksomhet mot den innflytelsen ulike aktører kan ha på prisdannelse i et lite og i stor grad skjermet norsk matmarked. 

NIBIOs avdeling for Bedriftsøkonomi følger internasjonal og norsk prisutvikling løpende. Hver måned publiserer vi tall for prisutviklingen for matvarer i Norge på ulike ledd i verdikjeden, og utviklingen i internasjonale matpriser.

Oversikt over månedlig utvikling i matpriser på forbruker-, engros- og produsentnivå.

Når det gjelder internasjonale priser har NIBIO gjennom flere år benyttet IMF sine priser til utarbeidelse av prisindekser. IMF sin siste oppdatering av internasjonale priser ble publisert 26. juli 2017, og gjelder juni måned. Hos IMF  pågår for tiden en større revisjon, og det er uklart når dette arbeidet blir sluttført. I påvente av nye priser, må vi henvise til The World Bank som på sin nettside publiserer priser for utvalgte mat- og drikkevarer: www.worldbank.org/en/research/commodity-markets, og til Landbruksdirektoratet som har prisutvikling for enkelte varer: www.landbruksdirektoratet.no/no/statistikk/prisutvikling

 

Runhild Dammen_rd200807_DSC_4371.jpg
Hvete. Foto: Runhild Dammen.

 
Månedlige oppdateringer om prisutviklingen for mat og internasjonale råvarepriser 2017, 2016, 2015 og 2014:

Forbrukerpriser på mat gikk ned i august (10.09.2017)

En sommer med økte matpriser (10.08.2017)

Internasjonale prisar på mat og drikkevarer auka i juni (10.07.2017)

Økte priser på mat i juni (10.07.2017)

Internasjonale prisar på mat og drikkevarer auka i mai (09.06.2017)

Økte priser på mat i mai (09.06.2017)

Internasjonale prisar på mat og drikkevarer gjekk ned i april (11.05.2017)

Billigere mat (10.05.2017)

Forbrukerprisene på mat og alkoholfrie drikkevarer gikk ned i mars (10.04.2017)

Internasjonale prisar på mat og drikkevarer gjekk ned i mars (09.04.2017)

Internasjonale prisar på mat og drikkevarer gjekk ned i februar (09.03.2017)

Forbrukerprisene på mat- og alkoholfrie drikkevarer økte i januar (10.02.2017)

Internasjonale prisar på mat og drikkevarer auka i januar (10.02.2017)

Forbrukerprisene på mat- og alkoholfrie drikkevarer økte i 2016, men gikk ned i desember (10.01.2017)

Internasjonale prisar på mat og alkoholholdige drikkevarer auka i 2016 (11.01.2017)

Forbrukerprisene på mat- og drikkevarer gikk ned i november (09.12.2016)

Internasjonale prisar på mat og drikkevarer auka i november (09.12.2016)

Forbrukerprisene på mat- og drikkevarer gikk ned i oktober (10.11.2016)

Internasjonale prisar på mat og drikkevarer auka i oktober (10.11.2016)

Forbrukerprisene på mat gikk ned i september (10.10.2016)

Internasjonale prisar på mat og drikkevarer gjekk ned i september (10.10.2016)

Forbrukerprisene på mat går ned  (09.09.2016)

Nedgang for internasjonale matvareprisar i august (09.09.2016)

Økte forbrukerpriser på mat og alkoholfrie drikkevarer i juli (10.08.2016)

Internasjonale prisar på mat og drikkevarer gjekk ned i juli (10.08.2016)

Forbrukerpriser på mat og alkoholfrie drikkevarer gikk opp i juni (11.07.2016)

Internasjonal prisauke på mat- og drikkevarer i juni (11.07.2016)

Forbrukerpriser på mat og alkoholfrie drikkevarer gikk opp i mai (10.06.2016)

Prisauke internasjonalt på mat og drikkevarer i mai (10.06.2016)

Forventede forbrukerprisøkninger på mat i april (10.05.2016)

Internasjonale matprisar auka i april (10.05.2016)

Billig mat i mars (10.04.2016)

Internasjonale matprisar auka i mars  (10.04.2016)

Forbrukerpriser på mat og drikkevarer økte i februar (11.03.2016)

Internasjonale matprisar auka i februar (10.03.2016)

Prisen på frukt og grønt gikk ned i januar (11.02.2016)

Internasjonale prisar på mat- og drikkevarer auka i januar  (09.02.2016)

2015

Forbrukerprisen gikk ned i desember, men økte i 2015 (11.01.2016)

Stor nedgang i internasjonale prisar på mat i 2015  (11.01.2016)

Forbrukerprisen på mat gikk opp i november (10.12.2015)

Internasjonale prisar på mat gjekk ned med 2,6 prosent i november (10.12.2015)

Forbrukerprisen på mat gikk ned i oktober (10.11.2015)

Internasjonale prisar gjekk ned med 0,5 prosent i oktober (10.11.2015)

Internasjonale matprisar gjekk ned også i september (10.10.2015)

Forbrukerprisen på mat gikk opp i september (09.10.2015)

Maten ble billigere i august (10.09.2015)

Internasjonale matprisar gjekk ned i august (11.09.2015)

Norske forbrukerpriser på mat økte i juli (10.08.2015)

Prisauke på mat internasjonalt i juli (10.08.2015)

Fortsatt prisfall på mat (14.07.2015)

Norske forbrukerpriser på mat økte i mai (10.06.2015)

Framleis prisfall på mat

Framleis råvareprisfall på kornvarer i april

Prisene på mat økte i april

Framleis råvareprisfall på verdsmarknaden

Prisene på mat gikk ned i mars

Prisøkning på matvarer i februar

Råvareprisfall på verdsmarknaden i februar

Matvareprisene økte i januar

Råvareprisfall på verdsmarknaden i januar

2014

Kraftig prisfall på kjøt på verdsmarknaden i desember

Kraftig prisfall på matvarer i desember

Prisnedgang på frukt og grønt i november

Maisprisen auka kraftig på verdsmarknaden i november

Norske matvarepriser gikk ned i oktober

Prisen på matråvarer fall på verdsmarknaden i oktober

Matvareprisene gikk ned i september

Prisfall for matråvarer på verdsmarknaden i september

Matvareprisene gikk ned i august

Prisfall på matråvarer internasjonalt i august

Økte matvarepriser i juli

Prisen på soya fall på verdsmarknaden i juli

Reduserte matpriser i juni

Prisen på kveite fall på verdsmarknaden i juni

Prisen for matråvarer fall på verdsmarknaden i mai

Prisen på korn aukar på verdsmarknaden

Kraftig prishopp for svinekjøt på verdsmarknaden

Prisøkning på egg og meierivarer

Økt forbrukerpris på fisk i februar

Arkiv: Månedlige prisoppdateringer des. 2010 - des. 2013