Gå hovedinnhold

Landbruksteknologi og systemanalyse

Avdelingens identitet ligger i skjæringspunktet mellom agronomi, teknologi, produksjon og miljø, der en ved hjelp av moderne metoder og nye teknikker søker å analysere både helheten og detaljene. Sentrale arbeidsområder omfatter bærekraftsanalyser, verdikjedeanalyser, livsløpsanalyser (LCA), modellering, presisjonsjordbruk, fjernanalyse, avansert landbruksteknikk og robotisering.

Avdelingens kjernekompetanse omfatter to områder som delvis er integrerte:

Systemanalyse:

Modellering

 • Prosessbasert modellering: korn og grovfôrsystemer (avlings- og kvalitetsutvikling, overvintring, gassutslipp, C- og N-kretsløp, skadegjørere, klima, matsikkerhet)
 • Statistisk modellering: kryssvalidering, bootstrap, Monte Carlo, Bayesiansk kalibrering
 • «Anvendt modellering»: Kornprognoser, grovfôrmodell, gjødslingsmodeller, varslingsmodeller

Produksjonssystemer (agronomisk og miljømessig)

 • Grovfôrbaserte husdyrproduksjoner
 • Hele dyrkingssystemer (omløp)

Helhetlige analyser

 • Bærekraft, livsløpsanalyser (LCA)

Landbruksteknologi:

Presisjonsjordbruk

 • Sensorer (punkt og bildedannende), multiple sensorsystemer, fjernanalyse
 • Plattformer: håndholdt, traktormontert, UAV, UGV, fly, satellitt
 • Multivariat statistikk (PCA, PLS, PPLS, CPPLS)
 • GIS

Landbruksteknikk

 • Autostyring
 • Redskapsstyring
 • Automatisering

Robotisering

 • Produksjonsrettet: Utvikling, tilpasning, testing
 • Forsøksmetodikk («scouting», systemer for lystgassmåling)

I tillegg har avdelingen god agronomisk kompetanse på agronomi, økonomisk statistikk og forsøksteknisk utstyr.

 

robot naerbilde-001.jpg
Nærbilde av robot. Foto: Jon Schärer.
Kontaktperson:

Audun Korsæth
Avdelingsleder
(+47) 404 82 560
audun.korsaeth@nibio.no

Lenker

www.bioforsk.no/dyrkingssystemer www.bioforsk.no/croppingssystem www.bioforsk.no/multisens http://www.bioforsk.no/ikbViewer/page/prosjekt/hovedtema?p_dimension_id=97622&p_menu_id=97637&p_sub_id=97623&p_dim2=97677