Gå hovedinnhold

Landbruksøkonomisk analyse

Avdeling landbruksøkonomisk analyse utfører datainnsamling og analyser på makronivå for jordbruket i Norge. Dette brukes som dokumentasjonsgrunnlag av forvaltningen, politikere, forskere, høyskoler og universitet.

Standardiseringsoppgaver, dataflyt og beslutningsstøtte i landbruket, håndbok og dataprogram for driftsplanlegging og kursvirksomhet er sentrale arbeidsoppgaver for avdelingen. Avdelingen bidrar også i forskningsprosjekter, og den er sekretariat for Budsjettnemnda for jordbruket. 

 

Nyhetssaker fra avdelingen

Slik forberedes jordbruksforhandlingene – grunnlaget er klart (13.04.2016)

Mjøkerobot gir meir tid og mindre pengar (18.03.2016)

10 kjappe om norsk landbruk (13.01.2016)

Faktasaker, statistikk og nyttige verktøy

Kontoplan for landbruket, inkludert produkt- og driftsgreinkoder (13.09.2016)

Analyse av tilskudd til landbruket, 2009 og 2015 - en presentasjon for Kreditorforeningen 8. mars 2016 - se vedlegg, nederst på denne siden (06.04.2016)

Prisindeks 2015 for maskiner og reiskapar (04.04.2016)

 

2001-2009_Stenset_Melhus_kommune_Soer-Troendelag_Oskar Puschmann_2.jpg
Fra gården Stenseth i Sør-Trøndelag, Melhus kommune. Foto: Oskar Puschmann

 

Standard for produktkoder, driftsgreinkoder og kontoplan for Norsk landbruk. Last ned Excel-fil her:

Standarder for koder i landbruket

Kontaktperson:

Lars Johan Rustad
Avdelingsleder
(+47) 911 27 954
Lars-Johan.Rustad@nibio.no

Tema selvforsyning

I Helsedirektoratets rapport  Utviklingen i norsk kosthold 2015 har NIBIO levert beregninger  av selvforsyningsgrad og andre nøkkeltall knyttet til temaet. 

Selvforsyningsgraden viser hvor stor andel av matvareforbruket, regnet på energibasis og av engrostall, som kommer fra norsk produksjon. Se vedlagte tabell til venstre på siden.

Dekningsgraden er definert som total norsk produksjon i forhold til totalt norsk forbruk av matvarer, og er beregnet som norsk forbruk pluss eksport minus import i forhold til totalt norsk forbruk.

Selvforsyningsgrad og selvforsyningsevne er ikke det samme. I en krisesituasjon vil en sannsynlig omlegging av kostholdet føre til større andel planteprodukter med mindre energitap i produksjonen. Det er vanlig å anta at selvforsyningsevnen normalt er større enn dekningsgraden.

Eurostats jordbruks-prognose for 2015

15.12.2015
Ifølge EUs statistiske kontor, Eurostat, har inntektene i jordbruket i EU falt med 4,3 prosent per årsverk i 2015. Prognosen for jordbruks-inntektene i 2015 viser nedgang i EU, og en mindre økning i Norge.

Les mer i vedlegg, se nederst på denne siden til venstre, eller saken fra  Eurostat.