Gå hovedinnhold

Korn og frøvekster

Avdeling korn og frøvekster arbeider med anvendt forskning innen korn, oljevekster, belgvekster og frøavl. Avdelingen leverer kunnskap om agronomiske løsninger som fremmer avling og kvalitet, samtidig som hensynet til klima og miljø ivaretas

Konkret vil dette omfatte agronomisk forskning og utvikling innen følgende temaer og samspillet mellom disse:

  • Arter, sorter og vekstskifte
  • Jordarbeiding, jordpakking, jordstruktur
  • Etablering og planteutvikling inkludert overvintring av høstsådde vekster
  • Næringsforsyning og gjødslingsstrategier, kvalitetssikring av gjødslingsnormer og –anbefalinger
  • Plantevernstrategier
  • Høstestrategier og -teknikk

Vårt ansvarsområde omfatter både konvensjonell og økologisk produksjon.

 

mg200608_DSC_6003.jpg
Byggkorn. Foto: Morten Günther.
Kontaktperson:

Wendy Waalen
Avdelingsleder
(+47) 452 86 790
Wendy.Waalen@nibio.no