Gå hovedinnhold

Grøntanlegg og miljøteknologi

Avdelingen jobber med kunnskap om etablering, restaurering og vedlikehold av blå-grønne arealer, og hvilken rolle slike områder har for trivsel, helse og miljø. Kunnskap om jord, vegetasjon, hydrologi og miljøfag er den faglige plattformen som anvendes i forskning og rådgivning innen grøntmiljø og andre fagfelt.

Avdelingen har 18 ansatte på Campus Ås, på Landvik i Grimstad og Særheim på Jæren og har et nasjonalt fokus og arbeidsområde. Kompetansen er bredt sammensatt og består av 9 personer med doktorgrad hvor 4 har professor-kompetanse. Flertallet har mer enn 10 års erfaring med FoU-arbeid som spenner fra grunnleggende til anvendt forskning og rådgiving. Flere ansatte har veiledning for studenter på MSc og PhD nivå.

Avdelingen har spesialkompetanse innen:

 • Jordfag, vekstmedier, agronomi, geologi, kvartærgeologi og hydrogeologi 
 • Vegetasjonskunnskap, vegetasjonsøkologi, planteernæring og stressfysiologi
 • Naturforvaltning, vannressursforvaltning, miljøovervåkning og økosystemtjenester
 • Vannkjemi, miljøkjemi, limnologi og mikrobiologisk forurensning
 • Miljøteknologi, vannrensing og kretsløpsteknologi

Avdelingens fagområder:

 • Multifunksjonell blågrønn infrastruktur i byer og tettsteder
 • Vegetasjon og vekstmedier til golf, parker og restaurering etter inngrep i natur
 • Urban økologi og miljøkvalitet
 • Flytting av jordsmonn som følge av utbyggingsprosjekter
 • Utvikling av avfallsbaserte gjødsel- og jordforbedringsprodukter
 • Forbedring og utvikling av vekstmedier for grøntanlegg, hagebruk og  landbruksproduksjon
 • Naturbaserte renseløsninger inkludert jord som rensemedium for forurenset vann
 • Miljøovervåkning med sensorløsninger, kjemiske- og molekylærbiologiske metoder

 

WP_20140911_014.jpg
Testanlegg for grønne tak ved NIBIO Særheim. Foto: NIBIO.
Kontaktperson:

Håkon Borch
Avdelingsleder
(+47) 970 67 685
Hakon.Borch@nibio.no