Gå hovedinnhold

Frukt og grønt

Avdelingens ansvarsområde inkluderer bærekraftig konvensjonell og økologisk produksjon av grønnsaker (herunder aquaponics), urter, poteter, frukt, bær, samt planteproduksjon i regulert klima/veksthus, med fokus på avling og kvalitet tilpasset markedets behov.

Konkret vil dette omfatte agronomisk forskning og utvikling innen følgende temaer og samspillet mellom disse: 

  • Arter og sorter
  • Jordarbeiding, jordpakking og jordstruktur
  • Etablering, planteutvikling og plantekvalitet
  • Næringsforsyning og gjødslingsstrategier, kvalitetssikring av gjødslingsnormer og anbefalinger (Gjødslingshåndbok)
  • Høstestrategier og –teknikk
  • Produktkvalitet
  • Vekstfysiologi
  • Lagringsegenskaper
Tomater Kviamarka Foto Marianne Mork-Olsvik.jpg
Tomater. Foto: Marianne Mork.
Kontaktperson:

Inger Martinussen
Avdelingsleder
(+47) 976 78 488
inger.martinussen@nibio.no