Gå hovedinnhold

Driftsøkonomisk analyse

Avdeling driftsøkonomisk analyse har ansvar for Driftsgranskingene i jord- og skogbruk. Avdelingen utfører økonomisk datainnsamling og analyse for norsk jord- og skogbruk på foretaksnivå, og utarbeider dokumentasjonsgrunnlag til bruk i driftsøkonomisk rådgiving og styring.

Materialet brukes også i forskning, av forvaltningen og av politiske beslutningstakere.

Driftsgranskingene et en årlig undersøkelse og sammenstilling av økonomiske data som viser totaløkonomi og resultat for jordbruk, skogbruk og tilleggsnæringer. Analysene viser både årlig økonomisk resultat og lange utviklingslinjer. Datagrunnlaget er hentet fra gårdsbruk av ulike størrelser, med ulike driftsformer og forskjellig geografisk plassering.

Økonomi i ulike produksjoner, verdiskaping i landbruket og regionale oppdrag er en viktig del av arbeidsporteføljen i avdelingen. Herfra tilbys foretaksøkonomiske utredninger og bidrar i forskningsprosjekter.

 

SKS_0092.jpg
Kornåker på Ås. Foto: Svein Skøien
Kontaktperson:

Kristin Tolstad Uggen
Avdelingsleder
(+47) 932 60 450
Kristin.Tolstad.Uggen@nibio.no

NIBIO POP - temasaker

 Økonomien i mjølkerobot (2/22/2016)

 

Nyhetssaker fra avdelingen

Surfing i unikt kulturlandskap (23.05.2017)

Mjølkerobot gir meir tid og mindre pengar (18.03.2016)

10 kjappe om norsk landbruk (13.01.2016)