Gå hovedinnhold

Driftsgranskingar i jordbruket

Formålet med driftsgranskingane er å vise økonomisk status og utvikling i landbruket, og på gardsbruk der ein vesentleg del av inntekta kjem frå jord- og skogbruk.
Siri-Svengaard-Stokke_DSC_1553-gårdsbruk-cropped.jpg
Foto: Siri Svendgård-Stokke, NIBIO.


Driftsgranskingane er tuftapå ei årleg rekneskapsundersøking som omfattar rundt 1000 gardsbruk. Desse er valde ut slik at dei representerer ulike landsdeler, storleiksgrupper og driftsformer. Om lag 140 av bruka inngår i skogbruksdelen av driftsgranskingane. Det vert utarbeidd eigne analysar for Austlandet, Vestlandet, Trøndelag og i Nord-Noreg, sjå pressesakene nedanfor.

Analysane i driftsgranskingane gir grunnlag for økonomisk rådgivingsarbeid og materiale til intern og ekstern forsking og undervisning.

Driftsgranskingane dannar også basis for referansebruka, som er en del av materialet til jordbruksforhandlingane.

Lenke til resultat frå 2015 og tidlegare år

Publikasjon, bok: Driftsgranskingar i jord- og skogbruk. Rekneskapsresultat 2015

Meir om boka, og informasjon om bestilling av boka i papir finn ein i saka her.