Gå hovedinnhold

Algeproduksjon

Avdelingens hovedoppgaver er å fremskaffe og formidle ny kunnskap om makroalger generelt og utnyttelse av disse til forskjellige formål for eksempel til fôr og mat.
ef-20160608-122854.jpg
Foto: Erling Fløistad, NIBIO.

 

Avdeling algeproduksjon har kompetanse på grunnleggende og anvendt akvatisk botanikk som omfatter både marint og ferskvann. Avdelingen har fykologer og teknikere med kompetanse innenfor bl.a. mikrobiologi, økologi, molekylærbiologi og biokjemi. De samarbeider med andre forskere og teknikere i NIBIO innen mykologi, virologi, modellering, økologi, sosiologi og dyreforskning.

Sentrale temaer og oppgaver er:

  • Dyrke makroalger for mat og fôr
  • Dyrke makroalger som kilde til høyverdige produkter som f.eks. pigmenter og farmasøytiske produkter
  • Bruk av anvendt stressfysiologi for økt makroalgeproduksjon
  • I forbindelse med forberedelser til storskaladyrking av makroalger, prioritere makroalgehelse med tanke på virus, bakterier og sopp
  • Interaksjoner mellom alger og andre mikroorganismer med tanke på økt produktivitet
  • Studere klimaendringer og biodiversitet f.eks. økonomisk innvirkning på klimaendringer og endringer i marin biodiversitet
  • Utvikle teknologi som er basert på øko-effektivitet ved å omgjøre avfallsstrømmer til sekundært råmateriale for videre produksjon
  • Utvikle verktøy og teknologi som understøtter makroalgeutnyttelse, dyrking og bruk
  • Etablere et økonomisk og miljøvennlig CO2 bioraffineri for produksjon av innovative høyverdiprodukter fra makroalger.

 

Bruk av landbaserte ressurser er begrenset i Norge og vil bli satt under kritisk diskusjon etter hvert som kampen om klodens matressurser hardner til. Derfor må det etableres nye primærproduksjonssystemer av marine ressurser som ikke konkurrerer med matproduksjon i den menneskelige næringskjeden.

Norge er i en posisjon til å gå foran i denne viktige omleggingen med landets lange og varierte kyststripe, unikt i verdenssammenheng. En satsing i økomarin retning vil kunne skape et stort fremtidig nasjonalt potensiale gjennom store mengder marin biomasse (som inneholder bl.a. proteiner og oljer) som er bærekraftig, og som vil kunne bli et viktig økologisk råstoff innen fremtidens industri.

 

ef-20160608-144341.jpg
Per Magnus Hansen registrerer forsøk med makroalger. Foto: Eling Fløistad, NIBIO.
Kontaktperson:

Stig A. Borgvang
Avdelingsleder
(+47) 458 67 258
Stig.Borgvang@nibio.no