Gå hovedinnhold

Forbrukerpriser på mat gikk ned i september

Fra august til september gikk forbrukerprisindeksen på mat- og alkoholfrie drikkevarer ned med 0,6 prosent. SSBs konsumprisindeks (KPI) gikk samtidig opp med 0,6 prosent. De siste 12 månedene har prisen på mat og alkoholfrie drikkevarer gått ned med 1,9 prosent, mens SSBs konsumprisindeks har økt med 1,6 prosent.

Forbrukerpriser 

Den siste måneden har forbrukerprisen på samtlige varegrupper gått ned, med unntak av egg som økte med 1,8 prosent. Forbrukerprisen på fisk gikk mest ned med 2,3 prosent.

 

matpriser 1017.png

 

Meierivarer:

Den siste måneden gikk forbrukerprisindeksen på meierivarer ned med 0,4 prosent. Prisen på melk, yoghurt og fløte økte med 0,1 prosent, mens prisen på smør, ost og andre meierivarer gikk ned med hhv. 1,9 prosent, 0,7 prosent og 2,2 prosent. Fra september 2016 til september 2017 gikk prisen på meierivarer ned med 1,4 prosent. I denne perioden har prisen på melk, yoghurt og fløte gått ned med 0,9 prosent, prisen på ost har gått ned med 2,1 prosent, prisen på smør har gått ned med 3,8 prosent, mens prisen for andre meierivarer har økt med 0,4 prosent.

 

Kjøttvarer:

Forbrukerprisindeksen på kjøttvarer gikk ned med 1,5 prosent fra august til september. Fra september 2016 til september 2017 har forbrukerprisen på kjøtt gått ned med 5,5 prosent. Den siste måneden økte forbrukerprisen på lam med 2,7 prosent. Forbrukerprisen på storfekjøtt biffer og fileter gikk ned med 3,1 prosent, forbrukerprisen på svinekjøtt gikk ned med 1,8 prosent, forbrukerprisen på bearbeidende produkter av storfekjøtt gikk ned med 0,9 prosent mens forbrukerprisen på fjørfekjøtt gikk ned med 1,8 prosent. Fra september 2016 til september 2017 har forbrukerprisen på «storfekjøtt biffer og fileter» økt med 1,5 prosent. I samme periode har forbrukerprisen på svinekjøtt gått ned med 4,4 prosent, bearbeidende produkter av storfekjøtt har gått ned med 2,0 prosent, forbrukerprisen på fjørfekjøtt har gått ned med 8,2 prosent, mens forbrukerprisen på lammekjøtt har gått ned med 12,5 prosent.

 

Frukt og grønt:

Den siste måneden har forbrukerprisen på frukt og grønt gått ned med 0,7 prosent. I løpet av de siste 12 månedene har prisen på frukt og grønt gått ned med 4,9 prosent. Varegruppen frukt og grønt består av tre undergrupper, der prisen på frisk frukt gikk ned med 0,4 prosent den siste måned, prisen på friske grønnsaker gikk ned med 1,1 prosent og prisen på diverse frukt og grønt (dvs. bearbeidede-/ fryste- og konservert frukt- og grønnsaker) gikk ned med 0,8 prosent. Fra september 2016 til september 2017 har forbrukerprisen på frisk frukt gått ned med 7,4 prosent, friske grønnsaker har gått ned med 5,1 prosent mens forbrukerprisen på diverse frukt og grønt har gått ned med 0,5 prosent.

 

Egg:

Forbrukerprisen på egg økte med 1,8 prosent den siste måneden. Fra september 2016 til september 2017 har forbrukerprisen på egg økt med 3,1 prosent.

 

Engrospriser

For meierivarer blir engrosprisene beregnet for ett utvalg av bearbeidede produkter som melk, ost, smør osv. Engrosprisene på meierivarer var uendret den siste måneden. 12 måneders indeksen (september 2016 til september 2017) viser at engrosprisen på meierivarer har økt med 5,4 prosent. Engrosprisen på smør og ost har økte med hhv. 9,4 prosent og 9,0 prosent mens engrosprisen på melk, yoghurt og fløte har økt med 2,6 prosent og engrosprisen på andre meierivarer har økt med 5,5 prosent de siste 12 månedene.

Engrosprisen på svin har vært uendret den siste måneden, mens engrosprisen på lam, storfe og kylling har gått ned med hhv. 4,4 prosent og 2,4 prosent og 1,0 prosent. Fra september 2016 til september 2017 har engrosprisen på storfe økt med 2,2 prosent, mens engrosprisen på lam, svin og kylling har gått ned med hhv. 4,4 prosent, 0,9 prosent og 7,5 prosent.

Engrosprisen på egg gikk ned med ett øre den siste måneden (0,0 prosent). 12 måneders engrosprisindeks på egg viser at prisene i september 2017 ligger 1,5 prosent høyere enn prisene i september 2016.

 

Produsentpriser

Fra september 2016 til september 2017 gikk produsentprisene på storfe (uten trekk for omsetningsavgiften) opp med 3,9 prosent. Den siste måneden (august til september) gikk produsentprisen på storfe ned med 3,0 prosent.

Produsentprisindeksen på lam (uten trekk for omsetningsavgiften) viser at produsentprisen gikk ned med 10,9 prosent fra september 2016 til september 2017. Den siste måneden har produsentprisen på lam gått ned med 6,9 prosent.

12 måneders produsentprisindeks på svin viser at produsentprisen (uten trekk for omsetningsavgiften) gikk ned med 3,6 prosent fra september 2016 til september 2017. Den siste måneden har produsentprisen på svin vært uendret.

Fra september 2016 til september 2017 har noteringsprisen på melk økt med 0,4 prosent. Den siste måneden (fra august til september), var noteringsprisen på melk uendret.

 For mer informasjon om norske månedlige prisendringer,
se statistikk for matpriser fordelt på forbruker-, engros- og produsentledd.

 

Ingressfoto: www.colourbox.com

 

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.
Kontaktperson:

Mads Svennerud
Rådgiver
(+47) 941 46 197
Mads.Svennerud@nibio.no