Gå hovedinnhold

Styret i NIBIO

Styret har følgende sammensetning i 2015:

Medlemmer:
Professor Ph.D. Victor D. Norman (leder), Norges Handelshøyskole
Universitetsdirektør Stig Fossum, Universitetet i Nordland            
Administrerende direktør Trine Lerum Hjellhaug, Lerum AS
Administrerende direktør Arne Rørå, NORSKOG
Landbruksdirektør Kirsten I. Værdal, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Forsker Sebastian Eiter, ansatt-representant
Forsker Hanne Sickel, ansatt-representant

Varamedlemmer for ansatt-representanter:
Senioringeniør Finn-Arne Haugen (for Sebastian Eiter)
Kontorsjef Heidi Knutsen (for Hanne Sickel)

Øvrige varamedlemmer:
Første varamedlem: Styreleder Bjørn Ringstad, Tind Spekevarer AS
Andre varamedlem: Underdirektør Åse Vaag, Fylkesmannen i Hordaland