Gå hovedinnhold

Divisjon for skog og utmark

Divisjonen har ansvar for skog og utmarksfaglige spørsmål.

Divisjon for skog og utmark har en bred portefølje av forskningsprosjekter i hele skog-verdikjeden og tett kontakt med skognæringen og internasjonalt ledende forskningsmiljøer innen skogforskning. Skogforskningen i Norge har en 100-årig historie og med lange og gode tidsserier av forskningsdata. Med dette kan vi overvåke endringer i skogressursene, bidra til å øke bioproduksjonen gjennom foredling og legge det faglige grunnlaget for bærekraftig forvaltning. Skog og utmark dekker størstedelen av landarealet i Norge, og en optimal bruk av arealene og produksjonspotensialet i skog og mark er avgjørende for å framskaffe materialer, naturverdier og samfunnsgoder som kan bidra til ny grønn verdiskaping i Norge.

Divisjon skog og utmark er dessuten aktive i utdanningen av PhD-studenter og deltar i undervisningen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Divisjon for skog og utmark er organisert i disse avdelingene:

  • Landsskogtakseringen
  • Skoggenetikk og biomangfold
  • Skog og klima
  • Skogteknikk og økonomi
  • Treteknologi
  • Utmarksressurser og næringsutvikling
Kontaktperson:

Bjørn Håvard Evjen
Divisjonsdirektør
(+47) 901 28 872
bjorn.havard.evjen@nibio.no