Gå hovedinnhold

Divisjon for bioteknologi og plantehelse

Divisjon for bioteknologi og plantehelse har landets største samlede kompetanse innen plantehelse og plantevern for landbruk og skogbruk og har både næring og forvaltning som viktige brukere av kunnskapen.

Vi har spesialkompetanse på biologi, kartlegging, diagnose og bekjempelse av plantesjukdomsorganismer, skadedyr og ugras. Andre viktige kompetanseområder for divisjonen er pesticidkjemi, genetikk og bioteknologi, makroalger og planter til andre formål enn mat.

Innen pesticid-, skog- og plantehelseområdet har divisjonen store oppdrag for Mattilsynet og Landbruks- og matdepartementet (LMD). Vi er nasjonalt referanselaboratorium for pesticidanalyser og planteskadegjørere. Divisjonen har ansvaret for Landbruksmeteorologisk tjeneste (LMT) som leverer data til prosjekter i NIBIO, men også til Meteorologisk institutt og andre institutter. Divisjon for bioteknologi og plantehelse har en stor prosjektportefølje både nasjonalt og internasjonalt og medarbeiderne deltar i mange nettverk.

Hovedtyngden av medarbeiderne er lokalisert i Ås. I tillegg har divisjonen medarbeidere som har sin daglige arbeidsplass i Grimstad, Særheim, Ullensvang, Stjørdal, Bodø, Tromsø og Svanhovd. Divisjonen har personer i bistillinger fra forskningsinstitusjoner i andre Europeiske land og USA.

 

Kontaktperson:

Arne Hermansen
Divisjonsdirektør
(+47) 907 45 068
arne.hermansen@nibio.no