Gå hovedinnhold

Organisasjonskart

Slik er NIBIO organisert

Administrerende direktør: Nils Vagstad

Kommunikasjonsdirektør: Ragnar Våga Pedersen
Forskningsdirektør: Per Stålnacke
Eiendomsleder: Ingvar Hage
Økonomidirektør: Unni Liahjell 

Direktør for Divisjon for matproduksjon og samfunn : Mogens Lund
Direktør for Divisjon for skog og utmark: Bjørn-Håvard Evjen
Direktør for Divisjon for bioteknologi og plantehelse: Arne Hermansen
Direktør for Divisjon for miljø og naturressurser: Roald Sørheim
Direktør for Divisjon for kart og statistikk: Hildegunn Norheim
Direktør for Divisjon for virksomhetsstyring: Randi Hesjedal

Avdelingsleder Regnskap og lønn: Bent Winther Bakke
Avdelingsleder HR/personal: Grete Lindseth
Avdelingsleder Dokumentsenter/internkommunikasjon: Jean-Yves Manum Gallardo
Avdelingsleder IKT: Kenneth Osenbroch