Gå hovedinnhold

Norwegian Seed Savers formidler miniknoller av historiske potetsorter

I samarbeid med Norsk genressurssenter organiserer i år Norwegian Seed Savers bestilling av historiske potetsorter til privat hobbyavl. Potetene kan bestilles så lenge de finnes på lager med frist innen 31. mars. Du får da små miniknoller i posten som kan bli til store poteter i hagen din.

Stor interesse for historiske potetsorter

Norsk genressurssenter har i flere år formidlet potetknoller fra Overhalla klonavlssenter og er imponert over den store og fortsatt voksende interessen for potetmaterialet. For å kunne imøtekomme denne store interessen har Norsk genressurssenter innledet samarbeid med Norwegian Seed Savers som skal, på bakgrunn av bestillingene, registrere hvilke potetsorter som er spesielt populære og hvilke nye sorter som etterspørres. Basert på disse innspillene vil Norsk genressurssenter og Norwegian Seed Savers sammen ta stilling til hvilke sorter som skal inngå i potetgenbanken og etter hvert bli tilgjengelige gjennom denne ordningen med utsending av potetknoller fra Overhalla klonavlssenter. 

Mer informasjon om hvordan du kan bestille historiske potetsorter finner du på nettsiden til Norwegian Seed Savers som er en nyetablert frøsamlerforening. 

http://www.norwegianseedsavers.no/potet-bestilling/

 

 
potet2016.jpg

Early Rose, Fremstilling av friske miniknoller, Overhalla 2016. Foto: M. Rasmussen, Norsk genressurssenter.

 

Kontaktperson:

Morten Rasmussen
Seniorrådgiver, Norsk genressurssenter
(+47) 477 13 384
Morten.Rasmussen@nibio.no

Framstilling av miniknollene skjer i samarbeid mellom Norsk genressurssenter, NIBIO Plantehelse, Overhalla klonavlssenter og Norwegian Seed Savers. Arbeidet er delvis prosjektfinansiert av Tilskudd til genressurstiltak som forvaltes av Landbruksdirektoratet.