Gå hovedinnhold

Kjemiske laboratorier

Vi utfører karbon- og nitrogenanalyser samt uorganiske analyser av vann, planter og jord inkludert skogsjord.

Laboratoriet deltar i nasjonale og internasjonale ringtester og bruker kjøpte eller lagde kontrollprøver. Kostnad for analysene er basert på antall timer personalet trenger for å analysere prøvene, samt på noen direkte kostnader som forbruk av gass til ICP-analyse.

Dokumentet «Kjemiske laboratorier» viser hvilke analyser som kan utføres.

NIBIOs kjemiske laboratorier ligger i Høgskoleveien 8, på Ås.

Kontaktpersoner

Jan Erik Jacobsen, Terrestrisk økologi

Monica Fongen, Treteknologi