Gå hovedinnhold

Adresser

NIBIO holder til flere steder i landet. Alle enheter har samme postadresse.

Postadresse:

NIBIO
Postboks 115, 1431 Ås

Telefonnummer til  sentralbord: 03 246

 

Faktura:

Fakturaer mottas fortrinnsvis på elektronisk handelsformat (EHF). Vårt org.nr. er da 988 983 837. Alternativt send faktura på e-post i PDF-format til invoice@nibio.no

Papirfakturaer kan sendes til:

NIBIO – fakturamottak

Postboks 115, 1431 Ås.

Fakturaen skal merkes med prosjektnummer og bestillers navn.

Bank:  Kontonr: 7694.05.64030
IBAN Account Number: NO2976940564030
BIC/SWIFT: DNBANOKK
Account holder's Name: Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
Bank Name: DNB Bank ASA Bank Country: Norway

 

Våre besøksadresser:

Ås R9 Raveien 9
Ås H8 Høgskoleveien 8
Ås H7 Høgskoleveien 7
Ås F20 Frederik A Dahlsvei 20
Ås V5 Vollveien 5
Ås V7 Vollveien 7
Oslo Storgata 2-4-6
Bergen - Fana Fanaflaten 4
Bergen - Sentrum     Statens hus, Kaigaten 9
Holt Holtveien 66
Trondheim Statens hus, Prinsensgate 1
Bodø Torggården, Kudalsveien 6
Steinkjer Strandvegen 38
Apelsvoll Nylinna 226
Landvik Reddalsveien 215, Grimstad
Løken Volbu, Heggenes
Særheim Postvegen 213, Klepp stasjon
Fureneset Fure, Hellevik i fjaler
Tingvoll Gunnars Veg 6
Kvithamar Vinnavegen 38, Stjørdal
Tjøtta Parkveien
Svanhovd Svanhovd, Svanvik
Ullensvang Lofthus

 

 

Vi har kontorer på 18 steder i Norge