Gå hovedinnhold

Kathrine Torday Gulden

Kommunikasjonsrådgiver

Divisjon for miljø og naturressurser, stab

(+47) 452 98 104

Sted

Ås F20

Besøksadresse

Frederik A Dahlsvei 20, 1430 Ås

Postadresse

Postboks 115, NO-1431 Ås

Mine publikasjoner

2017

Vil gjøre naturen målbar
Forfatter: Kathrine Torday Gulden, Per Stålnacke, Jan Vermaat
Type: Intervju
Publisert i:

Food security threatened by sea-level rise
Forfatter: Kathrine Torday Gulden, Sekhar Nagothu
Type: Intervju
Publisert i:

Tørket fiskebæsj gir god kornvekst
Forfatter: Kathrine Torday Gulden, Eva Brod
Type: Intervju
Publisert i:

Tørket fiskebæsj gir god kornvekst
Forfatter: Kathrine Torday Gulden, Eva Brod
Type: Intervju
Publisert i:

Bedre gjødsel og billigere i transport
Forfatter: Kathrine Torday Gulden, Eva Brod
Type: Intervju
Publisert i:

Tørket fiskebæsj gir god kornvekst
Forfatter: Kathrine Torday Gulden, Eva Brod
Type: Intervju
Publisert i:

2016

Storstilt samarbeid for å bevare europeisk jord
Forfatter: Kathrine Torday Gulden
Type: Intervju
Publisert i:

Bønder og forskere jobber sammen for å redde europeisk jord
Forfatter: Kathrine Torday Gulden
Type: Intervju
Publisert i:

Bønder og forskere jobber sammen for å redde europeisk jord
Forfatter: Kathrine Torday Gulden
Type: Intervju
Publisert i:

Warming up Northern meadows
Forfatter: Kathrine Torday Gulden, Hanna Marika Silvennoinen, Mats Höglind, Ingunn Burud
Type: Intervju
Publisert i:

Warming up Northern meadows
Forfatter: Kathrine Torday Gulden, Hanna Marika Silvennoinen, Ingunn Burud, Mats Höglind
Type: Intervju
Publisert i:

Avløpsslam - en verdifull fosforressurs
Forfatter: Kathrine Torday Gulden, Anne K. Falk Øgaard
Type: Intervju
Publisert i:

Avløpsslam - en verdifull kilde til fosfor
Forfatter: Kathrine Torday Gulden, Anne K. Falk Øgaard
Type: Intervju
Publisert i:

European soil threats: what, where and why?
Forfatter: Kathrine Torday Gulden, Jannes Stolte
Type: Intervju
Publisert i:

European soil threats - what, where and why?
Forfatter: Kathrine Torday Gulden, Jannes Stolte
Type: Intervju
Publisert i:

Hjelp mot ekstremvær
Forfatter: Kathrine Torday Gulden, Sekhar Nagothu
Type: Kronikk
Publisert i: Vårt land
Dato: 2016-03-05

Avløpsslam - en verdifull kilde til fosfor
Forfatter: Kathrine Torday Gulden, Anne K. Falk Øgaard
Type: Intervju
Publisert i:

2015

Skal redde europeisk jord
Forfatter: Kathrine Torday Gulden, Jannes Stolte
Type: Intervju
Publisert i:

Store fosfortap i norsk akvakultur
Forfatter: Kathrine Torday Gulden, Eva Brod
Type: Intervju
Publisert i:

Endret kosthold gir bedre klima
Forfatter: Kathrine Torday Gulden, Arne Grønlund
Type: Intervju
Publisert i:

Oppdrettsnæringen sløser med fosfor
Forfatter: Eva Brod, Kathrine Torday Gulden
Type: Intervju
Publisert i:

Endret kosthold beste klimatiltak
Forfatter: Kathrine Torday Gulden, Arne Grønlund
Type: Intervju
Publisert i:

For streng karakterisering av bekker i jordbruksområder
Forfatter: Kathrine Torday Gulden
Type: Intervju
Publisert i:

For streng med mange bekker små
Forfatter: Kathrine Torday Gulden
Type: Intervju
Publisert i:

ClimaAdapt: Adaptation through innovation
Forfatter: Kathrine Torday Gulden, Ragnar Pedersen, Sekhar Nagothu, Johannes Deelstra
Type: Intervju
Publisert i:

Developing climate-smart agriculture
Forfatter: Kathrine Torday Gulden
Type: Intervju
Publisert i:

Oppdrettsnæringen sløser med fosfor
Forfatter: Kathrine Torday Gulden, Eva Brod
Type: Intervju
Publisert i:

2014

I jord er den havnet, i jord bør den forbli
Forfatter: Kathrine Torday Gulden
Type: Intervju
Publisert i:

Kulturminner tåler ikke alltid dagens lys
Forfatter: Kathrine Torday Gulden
Type: Intervju
Publisert i:

Ny metode avdekker smittekilder for E. coli
Forfatter: Kathrine Torday Gulden, Adam Paruch, lisa paruch
Type: Intervju
Publisert i:

Fecal source tracking in Norwegian water catchments: New methods
Forfatter: Kathrine Torday Gulden, Adam Paruch
Type: Intervju
Publisert i:

Mulig å gjøre landbruket mer klimavennlig
Forfatter: Kathrine Torday Gulden, Arne Grønlund
Type: Intervju
Publisert i:

Tiltak for å redusere klimagassutslipp fra landbruket
Forfatter: Kathrine Torday Gulden, Arne Grønlund
Type: Intervju
Publisert i:

Best forhold for nydyrking på Østlandet
Forfatter: Kathrine Torday Gulden, Arne Grønlund
Type: Intervju
Publisert i:

Mindre tungmetaller med biokull
Forfatter: Kathrine Torday Gulden, Erik Joner
Type: Intervju
Publisert i:

Biokull kan redusere tungmetallopptak hos planter
Forfatter: Kathrine Torday Gulden, Erik Joner
Type: Intervju
Publisert i:

Film: Hvordan begrense næringsstofftap?
Forfatter: Kathrine Torday Gulden, Marianne Bechmann, Rikard Pedersen
Type: Intervju
Publisert i:

Europe's coastal zones require better management in future
Forfatter: Kathrine Torday Gulden, Jon Schärer, Per Stålnacke
Type: Intervju
Publisert i:

Storstilt overvåking av Farrisvannet
Forfatter: Kathrine Torday Gulden, Roger Roseth
Type: Intervju
Publisert i:

Kunnskapsformidling for bedre agronomi
Forfatter: Kathrine Torday Gulden, Einar Strand, Lillian Øygarden, Anne Kjersti Uhlen, Lars Nesheim
Type: Intervju
Publisert i:

Limited Connectivity among brown bear populations in Northern Europe
Forfatter: Kathrine Torday Gulden, Alexander Kopatz
Type: Intervju
Publisert i:

Løsninger for renovering av lukkingsanlegg i landbruket
Forfatter: Kathrine Torday Gulden, Atle Hauge
Type: Intervju
Publisert i:

On-going ClimaAdapt workshop on WUE
Forfatter: Kathrine Torday Gulden, Sekhar Nagothu
Type: Intervju
Publisert i:

På vei mot nullutslippssamfunnet
Forfatter: Kathrine Torday Gulden, Erik Joner
Type: Intervju
Publisert i:

Avrenning i landbruket: Hvordan begrense næringsstofftap?
Forfatter: Kathrine Torday Gulden, Marianne Bechmann, Rikard Pedersen
Type: Intervju
Publisert i: