Gå hovedinnhold

Arne Hermansen

Divisjonsdirektør

(+47) 907 45 068

Sted

Ås H7

Besøksadresse

Høgskoleveien 7, 1433 Ås

Postadresse

Postboks 115, NO-1431 Ås

Mine publikasjoner

2016

Forfatter: Pia Heltoft, Jennie L. Brierley, Alison K. Lees, Louise Sullivan, James Lynott, Arne Hermansen
Type: Short communication
Publisert i: European journal of plant pathology Nr: 146(3)

Forord
Forfatter: Arne Hermansen
Type: Forord
Publisert i: Plantehelse er viktig for bioøkonomien. Plantehelseforskningen i Norge 125 år
Del: Forord Sider: undefined-undefined

Forfatter: Pia Heltoft, May Bente Brurberg, Monica Skogen, Vinh Hong Le, Jafar Razzaghian, Arne Hermansen
Type: Vitenskapelig artikkel
Publisert i: Potato Research Nr: 59(1)

2015

Forfatter: Tor Jacob Johansen, Merete Dees, Arne Hermansen
Type: Vitenskapelig artikkel
Publisert i: Acta Agriculturae Scandinavica - Section B Nr: 65(3)

Fusarium i norske poteter
Forfatter: Pia Heltoft, Ragnhild Nærstad, May Bente Brurberg, Eldrid Lein Molteberg, Arne Hermansen
Type: Fagartikkel
Publisert i: Gartneryrket

Hva har sort, modningsgrad og innhold av sopphemmende stoffer å si for lagring av gulrot?
Forfatter: Anne-Berit Wold, Mette Thomsen, Arne Hermansen
Type: Fagartikkel
Publisert i: Gartneryrket

Forfatter: Pia Heltoft, Eldrid Lein Molteberg, Ragnhild Nærstad, Arne Hermansen
Type: Vitenskapelig artikkel
Publisert i: Potato Research Nr: 58(3)

2014

Seaweed diseases - unknown threats to the Norwegian seaweed industry
Forfatter: Michael Roleda, Maria Herrero, Celine Rebours, Erik Lysøe, Christian Guido Bruckner, Marte Meland, Merete Dees, Dag-Ragnar Blystad, Stig Borgvang, Åsbjørn Karlsen, Arne Hermansen, Margarita Novoa-Garrido
Type: Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Publisert i: Bioforsk-konferansen 2014. Sammendrag og presentasjoner
Del: KAPITTEL Sider: 132-132

Forfatter: Arne Hermansen, Eldrid Lein Molteberg
Type: Rapport
Publisert i: Bioforsk FOKUS Nr: 9

Forfatter: Berit Nordskog, Abdelhameed Elameen, David Gadoury, Arne Hermansen
Type: Vitenskapelig artikkel
Publisert i: European journal of plant pathology Nr: 139(4)

Svartskurv - anastomosegrupper og fungicidfølsomhet
Forfatter: Ragnhild Nærstad, Vinh Le, Yang Shuai, Arne Hermansen
Type: Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Publisert i: Bioforsk-konferansen 2014. Sammendrag og presentasjoner
Del: KAPITTEL Sider: 99-99

Lagring av poteter - ny kunnskap om modning om ventilasjonsstrategier og om Fusarium-råte
Forfatter: Pia Heltoft Thomsen, Eldrid Lein Molteberg, May Bente Brurberg, Ragnhild Nærstad, Anne-Berit Wold, Arne Hermansen
Type: Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Publisert i: Forbedret lagringsevne for norsk frukt og grønt. Avslutningsseminar for prosjektet: Improved quality of Norwegian fruits, potatoes and vegetables after long- and short-term storage (2010-2014)
Del: Kapittel Sider: 7-12

Effekt av sort og modningsgrad (utviklingstid) på innhold av polyacetylen og angrep av lagringspatogener hos gulrot
Forfatter: Anne-Berit Wold, Mette Thomsen, Arne Hermansen
Type: Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Publisert i: Forbedret lagringsevne for norsk frukt og grønt. Avslutningsseminar for prosjektet: Improved quality of Norwegian fruits, potatoes and vegetables after long- and short-term storage (2010-2014)
Del: Kapittel Sider: 21-24

Potato late blight forecasting and initial inoculum sources in Norway
Forfatter: Ragnhild Nærstad, SS. Sharma, Vinh Le, Abdelhameed Elameen, Arne Hermansen, May Bente Brurberg
Type: Sammendrag/abstract
Publisert i: Proceedings of the fourteenth EuroBlight Workshop. PPO Special report No. 16

Forfatter: Pia Heltoft Jensen, May Bente Brurberg, Arne Hermansen
Type: Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Publisert i: 11th Conference of the European Foundation for Plant Pathology. Book of abstracts.
Del: Kapittel Sider: 243-243