Gå hovedinnhold

NIBIOs skogforskning feirer 100 år

Hundreårsjubileet markeres med et heldagsseminar torsdag 19. oktober i VitenParken på Campus Ås. Hold av dagen.

NIBIOs jubileumsseminar skal vise betydningen av skogforskningen for det norske samfunnet – for skognæringen og for klima-, miljø- og landbruksforvaltningen – i går, i dag og i morgen.

Jubileumsseminaret er åpent for alle – fra skoleelever til ansatte i skognæringen og i skog- og miljøforvaltningen, og selvsagt alle nåværende og tidligere NIBIO-ansatte.

---

For 100 år siden var det bekymring for at de norske skogene skulle forsvinne. I dag har vi over 11 milliarder trær og tømmervolumet tredoblet fra 300 til 1000 millioner kubikkmeter. Fra en situasjon med rovhogst og utarming er tilveksten i dag det dobbelte av hogsten, og skogen binder CO2 tilsvarende over halvparten av våre utslipp av klimagasser.

 

Hvordan kom vi hit?

Klimaendringer, med økt CO2 og temperatur, samt nitrogenrik nedbør, har nok vært god drahjelp for veksten i skogen de siste 100 år. Samtidig har en målrettet og forskningsbasert skogskjøtsel bidratt til at det norske samfunnet i dag har skog til milliarder av kroner moden for hogst.

For 100 år siden var målet med skogforskningen og skogskjøtselen å legge forholdene til rette for det som skulle være Norges arvesølv – skogen. Trær skulle gi brensel til oppvarming og matlaging, bygningsmaterialer til nye hus, le mot et nådeløst klima, råstoff til industrien og ikke minst arbeidsplasser og verdiskaping. Så kom vannkraftutbyggingen og oljen, og selv om trærne i skogen gradvis vokste seg større og større, så ble skog ikke lenger sett på som hverken arvesølv eller det grønne gull.

Men, nå som oljealderen er på hell og det snakkes om en ny bioøkonomi og et grønt skifte så er skog igjen et råstoff og en ressurs som det er store forventninger til. Samtidig har bredden i den skogforskningen økt og tilført kunnskap ikke bare om trærnes produksjon, men også om biologisk mangfold, genetikk og foredling. Dette danner grunnlaget for råd og veiledning til skogeiere, kommuner, fylker og allmennheten - og for dette jubileumsseminaret.

Hva er bakgrunnen for skogforskningen, hva inneholder den, og hvorfor er skogforskningen viktig? Og ikke minst: Hva er skogens rolle i fremtiden?

NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi, inviterer deg til en dag med fremragende og fengende foredrag om skogen og skogforskningen.

Gratis adgang og enkel lunsjservering.

Påmelding skjer på nibio.no fra midten av august. Men sett av 19. oktober i kalenderen allerede i dag!

 

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.