Gå hovedinnhold

Oppstartseminar: Melkesyrefermentering av husdyrgjødsel

Gjennom Klima- og Miljøprogrammet gir Landbruksdirektoratet prosjekttilskudd til kunnskapsutvikling, utredninger og informasjonstiltak som kan redusere klimagassutslipp i landbruket.
Start 28.08.2017 kl. 11:00
Slutt 28.08.2017 kl. 13:30
Sted Landbrukets hus, Hollendergt. 5, Oslo

Det vil bli organisert tre (fire) seminarer i løpet av prosjektperioden. På oppstartseminarene vil det være fokus på gjennomgang av teknologien og erfaringene fra Europa. I sluttseminarene vil vi gå gjennom funn og erfaringer fra de forsøkene som gjennomføres i prosjektet.

Påmelding før 15. august

Seminaret er åpent for alle som er interessert i bedre håndtering av gjødsel generelt og i prosjektet spesielt. Vi vil gå gjennom de biokjemiske prosessene som ligger til grunn, og gå i detalj på hvordan dette gjøres operasjonelt på gårdsnivå. Seminaret holdes i Oslo og Rogaland og innleder en toårs-periode hvor metoden vil bli testet ved forskjellige gårder i Norge.

Seminaret blir også arrangert i Rogaland 29. august.