Gå hovedinnhold

Omgraving av myr - Fagmøte på Hustad/Frænabu

Metode, klimagassutslepp, avlingar, økonomi, tilskotsordningar
Start 19.10.2017 kl. 10:00
Slutt 19.10.2017 kl. 16:00
Sted Frænabu. Hustad, Fræna kommune.

Program

 

Kl. 10.00     Oppmøte og synfaring på forsøksfelt på Farstad, sjå skilting ved Hustad fengsel. Samson Øpstad, NIBIO.

Kl. 10.45     Synfaring på nytt felt som er under omgraving. Sverre Heggset, Landbruk Nordvest.

Kl. 11.30     Lunsj på Frænabu

Kl. 12.15     Omgraving som dyrkings- og dreneringsmåte. Sverre Heggset.

Kl. 12.45     Korleis påverkar omgraving av tidlegare grøfta myr jordeigenskapar, grunnvasstand og oksygentilgang til torva? Synnøve Rivedal, NIBIO.

Kl. 13.15     Kan omgraving redusere utsleppa av lystgass og metan frå myr? Sissel Hansen, NORSØK.

Kl. 14.00     Kaffipause

Kl. 14.15     Kva avlingar kan ein forvente på omgraven myr? Synnøve Rivedal, NIBIO.

Kl. 14.45     Er omgraving ein lønnsam metode? Torbjørn Haukås, NIBIO.

Kl. 15.15     Tilskot til drenering og hydrotekniske tiltak. Ragnhild Naug Aas, FMLA Møre og Romsdal.

Kl. 15.45     Oppsummering og vel heim

                              

Deltakarane betalar sjølv for lunsjen på Frænabu: kr. 200,- per pers.

Påmelding til Landbruk Nordvest på Facebook, eller til Sverre Heggset på e-post sverre.heggset@nlr.no innan søndag 15. oktober.

 

DSC_0129_2.JPG
Foto: Synnøve Rivedal

 

Logoer fagmøte.PNG