Gå hovedinnhold

Markdag på Apelsvoll 2017

Den årlige markdagen på Apelsvoll gjennomføres 10. august 2017. Dette er en viktig møteplass for veiledere, forskere, forvaltningen og næringa.
Start 10.08.2017
Sted NIBIO Apelsvoll, KAPP.

FELLES PROGRAM

09:30 Oppmøte, kaffe og kringle

Inne

10:00

 • Velkommen v/Petter Lunde, NIBIO Apelsvoll
 • Appell v/Nils Vagstad, adm. direktør i NIBIO
 • Landbrukets klimasatsing v/Bjørn Gimming, 1. nestleder i Norges Bondelag
 • «Fra sol til bord» v/Audun Korsæth, NIBIO

Ute

 • Utvikling av Eksaktgjødsler v/Audun Korsæth, NIBIO

11:30-12:30 LUNSJ

KORN (12:30-16:00)

Markvandring Apelsvoll

Nye byggsorter v/Mauritz Åssveen, NIBIO
Dyrking av raps og ryps

 • Jordarbeiding og såmengder v/Wendy Waalen, NIBIO
 • Storknolla råtesopp v/Andrea Ficke, NIBIO
 • Sortsforsøk i raps, ulik spirekraft v/Unni Abrahamsen og Guro Brodal, NIBIO

Dyrkingsteknikk i Mirakel

 • Gjødslingsforsøk i Mirakel v/Annbjørg Øverli Kristoffersen, NIBIO
 • Vekstregulering til Mirakel v/Unni Abrahamsen, NIBIO

Høsthvete

 • Høsthvetesorter v/Mauritz Åssveen, NIBIO
 • Fôrhvetesorter og rughvete v/Margit Oami Kim og Jon Arne Dieseth, Graminor
 • Gulrust v/Andrea Ficke, NIBIO
 • Mathvete/fôrhvete – hva bør velges? Diskusjon.

POTET (12:30-15:30)

Analyserom potet/Apelsvoll

 • Status for vekstsesongen v/Per Møllerhagen, NIBIO, Ragnhild Nærstad, Syngenta, m.fl.
 • Forsøk med økologiske poteter - sorter og gjødsling v/Per Møllerhagen og Eldrid Lein
 • Molteberg, NIBIO

13:30

Avreise til Hoff prestegård, markvanding potet

 • Nye sorter til konsum, chips og pommes frites v/Per Møllerhagen, NIBIO
 • Settepotetkvalitet – aktiviteter i «Pottifrisk» v/Eldrid Lein Molteberg, NIBIO
 • Nitrogengjødsling og delgjødslingsstrategier v/Per Møllerhagen, NIBIO

GRØNNSAKER OG BÆR (12:30-15:30)

Markvandring Apelsvoll

 • Prosjekter og forsøk i bær, grønnsaker og urter i NIBIO v/Anita Sønsteby, Mette Thomsen, m.fl.

 

Kontaktperson i NIBIO: Annbjørg Øverli Kristoffersen

 

NIBIO_Apelsvoll.jpg
NIBIO Apelsvoll. Foto: Annbjørg Øverli Kristoffersen.