Gå hovedinnhold

Markdag grovfôr

NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving inviterer til markdag på Kvithamar. Tema for dagen er grovfôr.
Start 30.05.2017 kl. 10:00
Slutt 30.05.2017 kl. 15:30
Sted NIBIO Kvithamar

Oppmøte NIBIO Kvithamar. Ta av frå E6 nord for Stjørdal, avkøyring kryss nr. 50, køyr om lag 500 meter vestover mot Auran.

 

Program

 09.30 – 10.00                Kaffi med noko attåt

10.00 – 12.00                Feltvandring. Korleis påverkar nitrogengjødsling proteinkvaliteten i grovfôret? Me har utfordra TINE! Har delt gjødsling noko for seg i grovfôrdyrkinga? Vising av eit demofelt med ulike N-mengder.
Orientering om «dronefeltet» (fjernmåling). Haustvekstfelt, status på våren etter ulike tider for sisteslått, både i timoteibasert og raigrasbasert eng.
Orientering om FOREFF-felt. 

12.00 – 12.15                Program inne. Utviklingsplaner i LMT og eventuelt VIPS. Nye grovfôrrelevante tenester? Planer om fleire klimastasjonar, eventuelt utnytte MI sine betre? Ved Anne Kjersti Bakken og Lars Nesheim, NIBIO
                                   
12.15 – 12.45                Lunsj
 
12.45 – 13.30                Program inne. Kan grovfôret åleine dekke mineralforsyninga til drøvtyggjarar? Ved Astrid Johansen, NIBIO
 
13.30 – 14.30                Feltvandring. Diskusjon om korleis legge ut gjødslingsforsøk. Forsøksplaner, rutebreidder, spreiemåtar for gjødsel m.m.
Etterverknad av ulik haustetid på heilgrøde
Kvalitet på strandsvingel/Hykor versus kvalitet i timotei på bakgrunn av forsøka på Rådde og Viken, Sverige.
Eventuelt vising av verdiprøvingsfelt
 
14.30 – 14.45                Kaffipause, med frukt
 
14.45 – 15.30                Program ute. Dosering av ensileringsmiddel. Ved markeds- og salgsleder Egil Mæland, Serigstad Agri AS
                                   

 

Ingen påmeldingsavgift.

Påmelding innan onsdag 24. mai til: 

NIBIO Midt-Norge, ved Lars Nesheim. Mobil 959 88 526.

lars.nesheim@nibio.no eller lars.nesheim@nlr.no